Видеонаблюдение Видеоаналитика СКУД, Решения под ключ.